Menu

Godtgørelse i HIF

 

SKATTEFRI GODTGØRELSE TIL ULØNNEDE TRÆNERE OG LEDERE I HVIDOVRE IDRÆTSFORENING, FODBOLDAFDELING

Foreningen udbetaler godtgørelse til ulønnede trænere og ledere jf. Skatterådet regler og fastsatte satser – se nærmere nedenfor.

Vedr. kørsel bemærk da, at frivillige ikke er begrænset af 60-dages-reglen i henhold til Ligningsloven, §7 M.

 

Foreningen godtgør udgifter jf. den individuelle aftale en træner eller leder har med klubben.

Har en træner eller leder andre udgifter (end jf. aftalen), der ønskes godtgjort, skal der foreligge en skriftlig aftale med egen afdelingsleder inden udgiften afholdes. Ligeledes skal der efterfølgende foreligge en skriftlig godkendelse af afdelingslederen jf. godtgørelsesbilag nedenfor.

Ved udbetaling af godtgørelse skal der udfyldes og bilægges godtgørelsesbilag samt tilstrækkelig bilag.

Godtgørelsen udbetales med udgangen af hver måned bagud via foreningens lønsystem. Udbetalingen forudsætter, at der er fremlagt et specificeret regnskab til foreningens administration. Regnskabet skal afleveres senest den 25. i måneden.

 

Godtgørelse over 5.850 pr. år (km regnskab)

Godtgørelsesbilag 2021 - Excels alle typer

Godtgørelsesbilag 2021 - Hard copy (KM Regnskab - BIL)

Godtgørelsesbilag 2021 - Hard copy (KM Regnskab - CYKEL)

Godtgørelsesbilag 2021 - Hard copy (Anden godtgørelse)

 

Godtgørelse under 5.850 pr. år (udokumenteret)

Godtgørelsesbilag 2021 - Hard copy

 

Du kan læse om takster for skattefri godtgørelse til ulønnede her

Du kan læse om takster for kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri (DGI) her

Du kan læse om takster for kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri (SKAT) her

Se også DBU her.