Menu

Godtgørelse i HIF


 

SKATTEFRI GODTGØRELSE TIL ULØNNEDE TRÆNERE OG LEDERE I HVIDOVRE IDRÆTSFORENING, FODBOLDAFDELING

Foreningen udbetaler godtgørelse til ulønnede trænere og ledere jf. Skatterådet regler og fastsatte satser – se under links.

Vedr. kørsel bemærk da, at frivillige ikke er begrænset af 60-dages-reglen i henhold til Ligningsloven, §7 M.

Foreningen godtgør udgifter jf. den individuelle aftale træner / leder har med klubben.

Har en træner / leder udgifter (end jf. aftalen), der ønskes godtgjort, skal skriftlig aftale med afdelingsleder foreligge inden udgiften afholdes. Ligeledes skal der efterfølgende foreligge en skriftlig godkendelse af afdelingslederen jf. godtgørelsesbilag nedenfor.

Ved udbetaling af godtgørelse skal der udfyldes og bilægges godtgørelsesbilag samt tilstrækkelig bilag.

Godtgørelsen udbetales med udgangen af hver måned bagud via foreningens lønsystem. Udbetalingen forudsætter, at der er fremlagt et specificeret regnskab til foreningens administration. Regnskabet skal afleveres senest den 25. i måneden.

Luk