Menu

Ny holdleder

Velkommen til! 

Som leder i Hvidovre IF bliver man passivt medlem i klubben - ganske gratis, så længe man bidrager til fællesskabet. :-) 

Proceduren for nye trænere/ledere er følgende: 

- Leder skriver sig op via indmeldelsesmodul på hjemmesiden (nedenfor)
HUSK AT SKRIVE HVILKET HOLD/ÅRGANG DU TILHØRER I "Bemærkninger"
- Administrationen godkender indmeldelsen, kobler lederen på holdet/årgangen og sørger for at oprette lederen som "klubperson", så vedkommende kan udfylde holdkort, skrive ud via Kampklar, osv. 
- Administrationen sender en kontrakt via kontraktsystemet DocuSign
- Lederen udfylder (med CPR-nummer og navn på kontingentfritbarn) og underskriver kontrakten digitalt
- Administrationen anmoder om en børneattest til lederen 
- Lederen godkender børneattesten via e-Boks 

Når dette er klaret, er du oprettet korrekt som leder. 

Husk også at tilføj dig selv til Facebook-gruppen "Hvidovre IF Træner" hvor der løbende kommer information mm. fra klubben. 

 

Holdlederrolle

Rollen som Holdleder varierer fra årgang til årgang og afhænger af, hvordan opgaverne fordeles mellem Holdlederen og trænerteamet. Herunder beskrives de typiske opgaver, som Holdlederen er ansvarlig for. Som ny Holdleder kan du forvente at bruge tid på at sætte dig ind i Kampklar og lære trænerteamet at kende. Det er vigtigt, at du bidrager til et godt samarbejde med alle interessenter - klubben, trænerteamet, spillerne og forældregruppen. En positiv og respektfuld kommunikation, både mundtligt og skriftligt, er essentiel for at sikre et godt miljø og trivsel internt og eksternt.

Typisk er der tilknyttet en Holdleder til hvert hold. Det er altid muligt at trække på erfaringer og få svar på spørgsmål og udfordringer ved at kontakte Holdledergruppen. Du vil indgå i et unikt samarbejde med andre Holdledere i HIF, hvor fokus er på sparring og vidensdeling.

Den tid, der skal bruges på at varetage rollen som Holdleder, kan variere betydeligt afhængigt af erfaring, den energi du ønsker at byde ind med og antallet af arrangementer, der skal afholdes på den enkelte årgang. Det kan variere fra 30 minutter om ugen til 5 timer om ugen. Det er vigtigt, at du finder et niveau, der passer til dig, så du kan trives i rollen. Ved at påtage dig denne rolle er du med til at udvikle individet, holdet og klubben som helhed. Det er en frivillig opgave, der værdsættes af trænere, spillere, forældre og klubben.

De typiske opgaver, Holdlederen varetager, inkluderer at være bindeled mellem klubben og forældregruppen ved at formidle information fra årgangsteamet eller klubben. Dette giver en unik mulighed for at bidrage til at skabe en forening, der lever op til foreningens værdier og mål. Holdlederen er også ansvarlig for den primære kommunikation internt på holdet og for at være tovholder på diverse arrangementer som stævner og sociale begivenheder. Derudover har Holdlederen en koordinerende rolle mellem trænerteamet og spillerne, og det er Holdlederen, der initierer forældremøder, trænermøder mv. samt booker lokaler efter behov.

Som Holdleder har man også kontakten til ventelisten og følger op med trænerteamet for at vurdere, hvornår det er muligt at åbne ventelisten op og byde nye spillere velkommen på holdet. Holdlederen håndterer også indmeldelse i samarbejde med kontoret og afdelingslederen samt sikrer, at årgangen har det nødvendige trænings-og spillerudstyr og spillernes samt trænernes spillerpas via DBU ligger tilgængeligt.

Alt i alt er det Holdlederens ansvar at sikre, at trænerteamet kan fokusere på træning og udvikling af spillerne, mens Holdlederen håndterer det administrative

 

Spørgsmål? 
Så tøv ikke med at kontakt  holdleder Mia Ritterband-Rosenbaum mobil:21633888 eller mail: miarosenbaum@outlook.com


Luk