Menu

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig selv eller dit barn ud, skal du trykke her. Man kan ikke melde sig ud via mail.  

Udmeldelsesfristerne er iht. vedtægterne paragraf 5, Stk. 10:

Udmeldelse skal ske skriftligt (Via ovenstående link). Udmeldelse skal ske med 14 dages varsel til enten 1. juli eller 1. januar.

Vi refunderer ikke kontingent, hvis det er trukket fra din konto.

Husk, at du også skal informere din træner/holdleder om dette, inden du melder dig ud. 

OBS: Man kan kun melde sig ud 2 gange om året, da dette passer med at kontingent opkrævningen er halvårlig. 

Luk