Menu

Medlemskab samt ind- og udmeldelse

Medlemskab af Hvidovre IF

Du kan blive medlem af Hvidovre IF, fodboldafdelingen på to overordnede måder:

  • Aktivt medlem (du vil gerne spille fodbold på et af klubbens hold).
  • Passivt medlem (du vil gerne støtte Hvidovre IF, men skal ikke selv spille fodbold).

Kontingentsatser læs mere her.

Aktivt medlem

Det får du som medlem af HIF:

  1. Træning på højt niveau af DBU-uddannede trænere.
  2. Hold og aktiviteter på alle niveauer.
  3. En klub med mulighed for elitefodbold.
  4. Fokus på talentudvikling af drenge og piger.
  5. En klub der arbejder efter DBU's Holdninger og handlinger.
  6. En klub med indflydelse kommunalt og i DBU-regi.

Passivt medlem

For et kontingent på 200 kr. om året støtter du foreningens arbejde. Samtidig får du adgang til foreningens generalforsamling, hvor du også er berettiget til at stille op til bestyrelsen.

Ind-/udmeldelse

Ind-/udmeldelse foregår via undersiden til denne side.

Tryk her for at kom til undersiderne: Indmeldelse og Udmeldelse

Udmeldelsesfristerne er iht. vedtægterne §3

 

Luk