Menu

OM HVIDOVRE IF

Hvidovre Idrætsforening (HIF) er stiftet den 15. oktober 1925.

Hvidovre Idrætsforening består i dag af en håndbold- og en fodboldafdeling, som drives særskilt. De to afdelinger udpeger repræsentanter til klubbens repræsentantskab, hvor foreningens hovedbestyrelse vælges.

Hvidovre Fodbold A/S (HFAS) er et selvstændigt aktieselskab, der blev stiftet den 19. november 1991 med det formål at drive den del af Hvidovre Idrætsforenings virksomhed, der vedrører elitefodbold. Idag hører førstesenior organisatorisk og sportsligt under HFAS. 

HIF og HFAS samlede formål er at fremme interessen for, udbrede kendskab til og opøve færdighed i fodboldspil.

Vision:

Hvidovre IF skal være flagskibet indenfor fodbold i Hvidovre kommune og det foretrukne alternativ til de etablerede superligaklubber i Storkøbenhavn.

– Vi være et attraktivt tilbud for elite- såvel som breddefodbold for spillere såvel som trænere, for senior såvel som ungdomsfodbold, for herre/drenge og kvinder/piger.

Missioner:

 • Have et herreseniorhold der ligge højest muligt i divisionerne (eller superligaen).
 • Have et herreseniorhold der skal agere bindeled mellem ungdom og seniorniveau. Skal spille på højeste mulige niveau – som minimum KS niveau.
 • Have et talentakademi der fokuserer på at udvikle de særlige talenter. Der skal spilles på højeste mulige niveau – som minimum DBU B-Licens.
 • Have et børneakademi der fokuserer på at udbrede kendskabet til fodbold samt på at skabe et robust fundament for den resterende del af klubben gennem tiltrækning, udvikling og fastholdelse.
 • Have en senior- og ungdomsafdeling der fokuserer på at udvikle og fastholde spillere - og som giver et godt alternativ til talentakademiet.
 • Have en robust struktur, hvor der er sportslig sammenhæng men samtidig økonomisk uafhængighed.
 • Have fokus på udvikling og fastholdelse gennem hele fødekæden samt
 • Have en fælles og stærk klubånd og –følelse.

Der er tre primære afdelinger i HIF's fodboldafdeling:

 • Et talentakademi bestående af førsteholdet i årgangene fra U13 til U19 samt U23 truppen (talenttruppen), hvis spillere repræsenterer klubbens reservehold. HIF's talentakademi er tildelt B-licens af DBU.
 • Et børneakademi bestående af årgangene U3 til U12, samt Top Center.
 • En ungdoms & senior afdeling bestående af årgangene U13 og op til Grand Old Masters.

LÆS MERE:

Hvidovre IF, håndholdafdelingen

DBU's B-licens

HIF's hovedbestyrelse

Hvidovre Fodbold A/S

Luk