Menu

Persondata

Persondata i HIF - medlemmernes data

HIF opbevarer kun de nødvendige data for det enkelte medlems deltagelse i foreningens aktiviteter og kun de data, som medlemmet har accepteret brugen af.

De yngste medlemmers data vil være håndteret via HoldSport (app’en), medens de ældre medlemmers håndteres i DBUs systemer. Hvad angår sidstnævnte, så kan data ses via app’en Driblr, hvor man også kan give tilladelse til portræt visning og i sidste ende slette alle ens data, når medlemskabet er afsluttet.

Spørgsmål angående ovenstående kan rettes til klubbens kontor.

Foreningens dataadministrator kan kontaktes på mailadressen dataadmin@hif.dk.

Luk