Menu

Regler for brugen af foreningens fane

HIF's fane er fælles for afdelingerne i HIF, hvorfor det også er hovedbestyrelsen, der i det daglige har ansvaret for brugen af fanen.

Hovedbestyrelsen arbejder på at konkretisere reglerne for brugen, men typisk har fanen været brugt ved større festlige lejligheder i klubbens historie såsom fejring af klubbens jubilæer.

Fanen har også været brugt ved begravelser af HIF'ere, der gennem årene har ydet en stor indsats for klubben.

Det er op til de enkelte underafdelinger at anmode hovedbestyrelsen om tilladelse til at bruge fanen og efterfølgende håndtere denne korrekt.

Luk