Menu

Hovedbestyrelsen

HIF's opbygning

Hvidovre Idrætsforening har, som det fremgår af foreningens love, til formål at fremme interessen for idræt i Hvidovre Kommune. Foreningen kan i sine bestræbelser herfor tage initiativ til og/eller bistå ved oprettelse af nye afdelinger under fore­ningen.

De seneste år har der været to afdelinger i Hvidovre Idrætsforening, nemlig håndbold og fodbold. Tidligere har der også været en atletikafdeling.

Afdelingerne fungerer meget selvstændigt, og håndboldafdelingen har således deres egen hjemmeside: http://www.hvidovrehaandbold.dk/

Foreningens højeste myndighed er repæsentantskabet, der består af repræsentanter for de foreningen tilsluttede afdelinger. Repræsentanterne vælges på afdelingernes generalforsamlinger.

Bestyrelsen, der udgør den daglige ledelse af foreningen, består af formand, kasserer og sekretær, som vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, samt afdelingernes formænd. Endvidere kan afdelingerne på deres generalforsamlinger vælge endnu en repræsentant til bestyrelsen.

Ved et fælles arbejde i foreningens repræsentantskab og bestyrelse skal foreningen hjælpe og styrke de enkelte afdelinger samt formidle et godt sammenhold inden for foreningens rammer.

Luk