Menu

Bestyrelsen

HIF's bestyrelse vælges af foreningens generalforsamling. Ordinære generalforsamlinger holdes traditionen tro - og i henhold til foreningens vedtægter - den sidste mandag i januar.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen. Der er direkte valg til posterne som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover vælges fire bestyrelsesmedlemmer, hvis opgaver fastsættes af bestyrelsen på sit konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Valget af bestyrelsen følger af foreningens love.

Luk