Menu

Kontingent i Hvidovre IF

Der er flere forskellige former for kontingent alt efter hvilket tilbud og/eller hold du eller dit barn deltager på detaljerne kan læses i nedenstående kontingentfoldere.

Ind- og udmeldese læs mere her.

Kontingentet bliver hvert år justerer med det, som svarer til forbrugerprisindekset (tager højde for inflationen). Læs mere nederst på siden.

 

Sæson 2022-23 (1. juli 2022 - 30. juni 2023)

I Hvidovre IF indeksreguleres kontingentet normalt med 2% én gang om året, medmindre forbrugerindekset overstiger dette. I året 2022-2023 er kontingentet steget markant mere grundet den eksplosive inflation.  Justeringen meldes ud primo hvert år (på generalforsamlingen) og træder i kraft medio hvert år. Nuværende kontingentsatser gælder for perioden medio 2022 – medio 2023. Næste reguleringen træder i kraft i f.m. kontingentudskrivninger efter 30. juni 2023.

 

Fælles er, at betalingsfristen for kontingent skal overholdes for at være berettiget til træning samt at deltage i turneringskampe.

Skulle der være spørgsmål til medlemsskab og/eller kontingent kontakt venligst administrationen på;
Telefon: 3678 1772
E-mail: hif@hif.dk

 

Forbrugerprisindeks – Danmarks statistik:

”Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område og er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal.

Læs mere her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks