Menu

Kontingent i Hvidovre IF

Der er flere forskellige former for kontingent alt efter hvilket tilbud og/eller hold du eller dit barn deltager på detaljerne kan læses i nedenstående kontingentfoldere.

Ind- og udmeldese læs mere her.

Kontingentet bliver hvert år justerer med det, som svarer til forbrugerprisindekset (tager højde for inflationen). Læs mere nederst på siden.

 

Sæson 2018-2019 (1. august 2018 - 31. juli 2019)

 

Sæson 2017-2018 (1. august 2017 - 31. juli 2018)

 

Fælles er, at betalingsfristen for kontingent skal overholdes for at være berettiget til træning samt at deltage i turneringskampe.

Skulle der være spørgsmål til medlensskab og/eller kontingent kontakt venligst administrationen på;
Telefon: 3678 1772
E-mail: hif@hif.dk

 

Forbrugerprisindeks – Danmarks statistik:

”Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område og er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal.

Læs mere her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks

I Hvidovre IF sker indeksreguleringen én gang om året. For perioden 2018 - 2019 tager reguleringen udgangspunkt i indeks juni 2017 (101,2) og holdes op mod juni 2018 (102,3) = 1,1% stigning. Indeksreguleringen træder i kraft i f.m. august-kontingentet, dvs. alle kontingentudskrivninger efter 1. august 2018.

Fremadrettet vil indekset udregnes januar-januar og træder i kraft i f.m. august-kontingentet., dvs. alle kontingentudskrivninger efter 1. august hvert år.

 

Det betyder en stigning på ca. 10 kr. for basiskontingentet 900,- = nyt kontingent 910,- pr. august 2018.