Menu

HIF generalforsamling mandag 25. januar 2021 kl. 19.00

image
Jacob Kornerup
10. januar 2021 kl. 16:23
Generalforsamlingen vil i år blive afholdt virtuelt

I forlængelse af tidligere udsendte varsel fremsendes hermed den endelige indkaldelse til årets generalforsamling. Udsendelsen skal jf. foreningens love § 7 ske senest 14 dage før generalforsamlingen hvilket i år vil sige senest 11. januar 2021.

Årets generalforsamling vil som også varslet fortsat blive afholdt mandag den 25. januar 2021, kl. 19.00. Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen virtuelt via Teams – læs begrundelse nedenfor.

Ved deltagelse i åres generalforsamling skal man tilmelde sig på mail til næstformand Luise Warming (luisewarming@gmail.com), der så vil sikre, at man modtager link til det virtuelle Teams-møde.

Den nuværende bestyrelse er meget opmærksomme på Corona situationen i Danmark og de restriktioner og bekymringer dette medfører i f.t. mulighederne for fysisk at kunne samles. Bestyrelsen har booket Frihedens Idrætscenter, så vi kunne have brugt denne med de "gamle restriktioner". Men med de nye stramninger vil det frem til den 17. januar 2021 ganske enkelt ikke være muligt at afholde en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse. I skrivende stund ved vi ikke, om restriktionerne bliver lempet inden generalforsamlingen. Og selvom de gjorde, er vi bekymrede for, at der er for mange, som ikke ville føle sig trygge ved et fysisk fremmøde. Derfor har bestyrelsen truffet valget at gennemføre generalforsamlingen virtuelt via Teams.

Bestyrelsen har også overvejet, helt at udskyde årets generalforsamling til det igen var muligt og sikkert at gennemføre ved fysisk tilstedeværelse. Men dels finder bestyrelsen det vigtigt, at der gennemføres den nødvendige valg til bestyrelsen, så en fuld bestyrelse kan fortsætte arbejdet ind i 2021. Desuden er der ikke fremkommet nogle forslag som generalforsamlingen skal forholde sig til. Bestyrelsen mener således at en virtuel generalforsamling den 25. januar 2021 er at foretrække frem for en udskydelse på ubestemt tid. Bestyrelsen er opmærksom på, af foreningens love ikke beskriver, om eller hvorledes generalforsamling kan afholdes virtuelt.

Generalforsamlingen vil følge dagsordenen jf. vedhæftede indkaldelse, idet formandens beretning forventes udsendt skriftligt på foreningens hjemmeside senest den 17. januar 2021.

Endvidere vil det foreløbige regnskab blive lagt på foreningens hjemmeside senest den 17. januar 2021.

Af indkaldelsen fremgår den nuværende bestyrelse, samt de bestyrelsesmedlemmer der er på valg eller ikke ønsker at genopstille. Et hvert medlem af foreningen kan naturligvis stille op til bestyrelsen, enten ved tilkendegivelse til den nuværende bestyrelse eller ved tilkendegivelse på dagen. For at være valgbar på generalforsamlingen skal man have været medlem mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og ikke være i restance, medmindre 3/4 af de afgivne stemmer kan godkende valget. Ligeledes skal man være fyldt 18 år.

De af indkaldelsen opstillede kandidater er således de kandidater, der på forhånd har tilkendegivet, at de gerne vil stille op til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

 

Se også indkaldelse og dagsorden her: https://bredde.hif.dk/media/2266/generalforsamling-2021-indkaldelse.pdf

Generalforsamling 2021: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/generalforsamlinger-i-hif/generalforsamling-2021/

Foreningens love: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/foreningens-love/

NYHEDER 23. september kl. 11:17
Hvidovre IF støtter FODBOLDTRØJE FREDAG Imorgen fredag d. 24/09-2021
Klubben
18. september kl. 17:08 Hvidovre IF får penge for udviklingen af spillere
NYHEDER
09. september kl. 12:51 Kontoret holdet lukket pga sygdom
NYHEDER
07. september kl. 13:33 Team Arild
NYHEDER
18. august kl. 14:30 C1 kursus afviklet i HIF