Menu

Generalforsamling 2021 blev gennemført trods Corona

image
Jacob Kornerup
31. januar 2021 kl. 16:19

Kære medlemmer af Hvidovre IF,

 

Den 25. januar 2021 blev der afholdt virtuel generalforsamling i Hvidovre IF – lidt af en milepæl, da det var første gang i Hvidovre IF´s historie, at en generalforsamling blev afholdt via de virtuelle medier.

Den tidligere bestyrelse havde gjort sig mange overvejelser omkring afholdelse af årets generalforsamling, hvor det grundet Corona restriktionerne ikke var muligt at afholde den fysisk. Det blev således også overvejet, helt at udskyde årets generalforsamling til det igen var muligt og sikkert at gennemføre ved fysisk tilstedeværelse. Men eftersom der var flere medlemmer, som ikke ønskede at genopstille, herunder formand Lars Knudsen, og eftersom klubben fortsat var uden kasserer, fandt bestyrelsen det uhensigtsmæssigt at udskyde generalforsamlingen. Det var vigtigt, at der blev gennemført de nødvendige valg til bestyrelsen, så en fuld bestyrelse kan fortsætte arbejdet ind i 2021.

Det er altid rarest at møde hinanden fysisk, men fra bestyrelsens side synes vi faktisk, at generalforsamlingen blev afviklet på en god og fin måde med gode indspil fra medlemmerne. Tak til de 31 deltagere der bidrog positivt og konstruktivt og var med til at generalforsamlingen forløb smidigt og gnidningsløst.

Fra den nyvalgte bestyrelses side vil vi gerne sige stort tak – ikke mindst til vores afgåede formand Lars Knudsen, som i mange år gjort et kæmpe stykke arbejde for Hvidovre IF. Særligt i de seneste 4 år, hvor der er sket store, positive forandringer, og hvor foreningen er kommet tilbage i en sund og god økonomisk gænge. Også en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er stoppet, og bidraget til udviklingen af Hvidovre IF Fodboldafdeling.

Jeg vil også gerne takke for valget til formand. Det er med stor ære, men også med stor ydmyghed at jeg nu overtager faklen og bærer den videre. Også en stor tak for valget til de andre bestyrelsesposter – både faste medlemmer og suppleanter. Jeg og den samlede nye bestyrelse glæder os til at videreføre det gode arbejde. Skulle der sidde flere derude, som skulle for lyst til at bidrage til klubarbejdet så lad os det endelig vide. Der er altid plads til flere hænder.

Corona situationen har præget vores fodbold aktiviteter i hele 2020, og desværre fortsat her ind i 2021. Vi ved godt, at det har været svært og at det stadig er svært, og vi krydser fingre for at vores nuværende indsats giver os mulighed for at komme på banerne så hurtigt som muligt.

Vi har fulgt retningslinjerne, læst op løbende, og har måtte træffe beslutninger på hele klubbens vegne. Vi har også været forsigtige – for vi har ansvaret for mange medlemmer. Men I skal også vide at vi glæder os helt utroligt til at I kommer retur på banerne. Vi kan næsten ikke vente.

I skal vide, at vi sætter utrolig stor pris på jeres alles indsats – indsatsen fra forældre til vores børn og unge – indsatsen fra vores medlemmer – og bestemt også alle frivillige omkring klubben, som hver dag har et stort ansvar, uden jer var vi her ikke. TUSIND tak for alles indsats!

I kan finde årsberetning, referat, regnskab mm. på foreningens hjemmeside: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/generalforsamlinger-i-hif/generalforsamling-2021/

Den nye samlede bestyrelse vil fremgå af foreningens hjemmeside: https://bredde.hif.dk/om-hvidovre-if/bestyrelse/

 

på bestyrelsens vegne

/Jacob Kornerup

NYHEDER 23. september kl. 11:17
Hvidovre IF støtter FODBOLDTRØJE FREDAG Imorgen fredag d. 24/09-2021
Klubben
18. september kl. 17:08 Hvidovre IF får penge for udviklingen af spillere
NYHEDER
09. september kl. 12:51 Kontoret holdet lukket pga sygdom
NYHEDER
07. september kl. 13:33 Team Arild
NYHEDER
18. august kl. 14:30 C1 kursus afviklet i HIF