Menu

Ekstraordinær Generalforsamling 2023 - indkaldelse

image
Jacob Kornerup
06. april 2023 kl. 12:17
Onsdag d. 26. april 2023, kl. 19.00

Hermed indkaldes der til ekstraordinær Generalforsamling i Hvidovre IF, Fodboldafdelingen.

Som beskrevet i årsberetningen 2022 samt fremlagt på årets ordinære generalforsamling den 27. februar, så var det ikke muligt. Årsagen var, at klubbens bogholder Henning Hebo desværre gik bort primo november 2022. Dette medførte, at klubben har indgået aftale med Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nejstgaard & Vetlov, som har overtaget den resterende
bogføring i 2022 samt udfærdigelsen og revision af årsregnskabet 2022.

Ved overtagelsen at havde vores nye revisionsselskab behov for ekstra tid at følge op og sætte sig tilstrækkeligt ind i bogføringen og regnskaberne inden et endeligt revideret regnskab kunne forelægges.

Dette blev således på den ordinære generalforsamling godtaget, at årsregnskabet blev fremlagt snarest muligt på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det ligeledes skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Den ekstraordinære generalforsamling bliver onsdag d. 26. april 2023, kl. 19.00 i Stadion Restauranten, Sollentuna Alle 1-3.

 

Eneste punkt på dagsordenen er fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022 og fremlæggelse af budget 2023.

 

Alt materialet fra den ordinære generalforsamling samt årsregnskabet kan findes her: Generalforsamling 2023

 

Foreningens love

Luk