Menu

Bestyrelsen fortsætter

image
Allan Petersen
01. september 2016 kl. 20:26
De fire nuværende bestyrelsesmedlemmer og et nyt medlem udgør HIF’s nye bestyrelse efter den ekstraordinære generalforsamling.

HIF’s bestyrelse havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2016 for at vælge ny bestyrelse. Baggrunden var, at fire bestyrelsesmedlemmer af forskellige årsager havde forladt bestyrelsen hen over sommeren. 

Selv om dagsordenen kun indeholdt et punkt – nemlig valg – strakte generalforsamlingen sig over godt og vel 2½ time, idet debat- og spørgelysten forud for valget var stor. Medlemmerne spurgte ind til foreningens aktuelle situation især med hensyn til økonomi og trænerbesætning i eliteafdelingen. 

I relation til valget bekendtgjorde formand Lars J. Knudsen, at de nuværende fire bestyrelsesmedlemmer alle var klar til at fortsætte, og at Kenneth Valentin desuden ønskede at kandidere.

 

INGEN MODKANDIDATER

Da ingen andre på generalforsamlingen gav udtryk for, at de ønskede at stille op, valgte dirigenten at tage valget til bestyrelsesposterne én for én, hvorved forsamlingen fik en sidste mulighed for at opstille en modkandidat samt at tilkendegive ved håndsoprækning, om der var flertal for de opstillede. 

Det resulterede i valg af alle fem opstillede uden modkandidater, og bestyrelsen er herefter:

  • Formand Lars J. Knudsen (genvalg)
  • Næstformand Allan Petersen (nyvalg til den post)
  • Kasserer Schott Jørgensen (genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Mads B. Søndergaard (nyvalg til den post)
  • Bestyrelsesmedlem Kenneth Valentin (nyvalg)

På generalforsamlingen kunne der ikke findes en sekretær, ligesom to bestyrelsesposter står ubesatte som udgangspunkt frem til næste ordinære generalforsamling i januar 2017. 

”Det er glædeligt, at der nu kommer et bestyrelsesmedlem mere ind til at løfte arbejdet i bestyrelsen, og vi håber, at vi senere kan få besat de sidste pladser. Vi forstår imidlertid godt, at det kan være svært at melde sig med den arbejdsbyrde, der ligger foran bestyrelsen. Vi håber derfor, at vi kan trække på nogle af foreningens frivillige til mindre, afgrænsede opgaver i relation til bestyrelsesarbejdet”, siger formand Lars J. Knudsen.

 

STÆRKT FUNDAMENT

For bestyrelsen var det vigtigt at få en markant opbakning fra generalforsamlingen til at fortsætte arbejdet.

”Jeg er naturligvis glad for, at et markant flertal på generalforsamlingen ønskede at lade den nuværende bestyrelse fortsætte. Jeg hæfter mig også ved, at de trænere og ledere, som har deres daglige gang på banerne og er i tæt kontakt med medlemmerne, synes, at klubben som helhed leverer en fantastisk indsats. Det er en stor tillidserklæring til foreningens mange frivillige, som bærer denne klub. Og det er et stærkt fundament, som giver os i bestyrelsen tro på, at vi er på rette vej”, siger formand Lars J. Knudsen og fortsætter:

”Jeg anerkender, at der enkelte steder i organisationen også har været kritik. Den forholder vi os selvfølgelig til i bestyrelsen, og for os handler det nu om at se fremad og skabe arbejdsro omkring vores frivillige”.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

NYHEDER 04. april kl. 13:06
Kunsten i uge 14 Træn på kunsten i uge 14
Klubben
01. april kl. 15:22 Baneplan fra uge 15
NYHEDER
31. marts kl. 12:34 HIF og FCK-træning til U7-U10
NYHEDER
03. februar kl. 11:28 Kontoret holder lukket
NYHEDER
03. februar kl. 10:43 Kontorets nye åbningstider