Menu

Ansvar, opgaver og udvalg

I Hvidovre IF (HIF) er der etableret en klar struktur for Ansvar og opgaver samt ekstern repræsentation.

Der er følgende områder, som er beskrevet i denne oversigt.

Strategi & udvikling

Økonomi

Sportsligt udvalg

HR & kommunikation

Uddannelse

Sponsor og tilskudsudvalget

Aktivitetsudvalget

Materiale- & tøj

Faciliteter & renovering

Baneudvalg

Dommerudvalg

Ekstern repræsentation

 

Luk