Menu

Generalforsamlingen 31. januar 2011

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afviklet i god ro og orden under dirigenten, Arne Bechs kyndige ledelse. Den af bestyrelsen foreslåede ændring til lovene vedr. indkaldelsen til generalforsamlingen blev vedtaget.

Lars Cramer-Larsen afløste Casper Cleemann som sekretær, og bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde den rette afløser for breddeformanden Michael Weiss.

 Indkaldelse til generalforsamlingen

Præsentation: Formandens beretning, regnskab m.m.

Referat af generalforsamlingen

   
   

 

Afslutningsvis takkede formanden, Erik Petersen, de afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigenten for deres indsats.

Som tidligere år vil denne side blive løbende opdateret i den takt beretningerne fremkommer.